Cartes de serveis

Conega tots els serveis que ofereix l’Ajuntament d’Elx, les seues utilitats i els drets com a usuari.

Els serveis i els departaments municipals que tenen redactades cartes de serveis són els següents.:

OMAC

Suggerències i reclamacions