Codi Ètic del Bon Govern Local

Codi del Bon Govern Local - Document de la FEMP Veure enllaç
L'Ajuntament d'Elx, en sessió plenària de 26 d'abril de 2010 va aprovar l'adhesió al Codi del Bon Govern Local i la incorporació dels seus principis i normes a aquest Ajuntament.


Codi de Bon Govern de la Generalitat

Codi de Bon Govern de la Generalitat. Veure enllaç
L'11 d'octubre de 2016 va ser signat per l'Alcalde i els regidors, que es relacionen en el document de l'enllaç, una declaració individualitzada d'adhesió al Codi de Bon Govern de la Generalitat.